Equals

Vector3.Equals method

İki vektör3 eşittir olup olmadığını kontrol edin

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Eşitliği kontrol edecek nesne.

Geri dönüş değeri

Tüm bileşenler aynı şekilde eşitse doğrudur.

Ayrıca bakınız