CompareTo

Vector4.CompareTo method

Geçerli vektörü başka bir örnekle karşılaştırın.

public int CompareTo(Vector4 other)
Parametre Tip Tanım
other Vector4

Ayrıca bakınız