op_Multiply

operator *

  • için operatör aşırı yüklemesi
public static Vector4 operator *(Vector4 lhs, Vector4 rhs)
Parametre Tip Tanım
lhs Vector4 sol vektör
rhs Vector4 doğru vektör

Geri dönüş değeri

sonuç vektörü

Ayrıca bakınız


operator *

  • için operatör aşırı yüklemesi
public static Vector4 operator *(Vector4 lhs, double rhs)
Parametre Tip Tanım
lhs Vector4 sol vektör
rhs Double Doğru çift değer

Geri dönüş değeri

sonuç vektörü

Ayrıca bakınız