Set

Set(double, double, double)

Bir seferde vektörün xyz bileşenlerini ayarlar, w 1 olarak ayarlanır

public void Set(double newX, double newY, double newZ)
Parametre Tip Tanım
newX Double Yeni X bileşeni.
newY Double Yeni Y bileşeni.
newZ Double Yeni Z bileşeni.

Ayrıca bakınız


Set(double, double, double, double)

Vektörün tüm bileşenlerini bir seferde ayarlar

public void Set(double newX, double newY, double newZ, double newW)
Parametre Tip Tanım
newX Double Yeni X bileşeni.
newY Double Yeni Y bileşeni.
newZ Double Yeni Z bileşeni.
newW Double Yeni W bileşeni.

Ayrıca bakınız