Vector4

Vector4(Color)

Yeni bir örneğini başlatırVector4 yapı.

public Vector4(Color color)
Parametre Tip Tanım
color Color Renk.

Ayrıca bakınız


Vector4(Vector3, double)

Yeni bir örneğini başlatırVector4 yapı.

public Vector4(Vector3 vec, double w)
Parametre Tip Tanım
vec Vector3 Vec.
w Double Genişlik.

Ayrıca bakınız


Vector4(Vector3)

Yeni bir örneğini başlatırVector4 yapı.

public Vector4(Vector3 vec)
Parametre Tip Tanım
vec Vector3 Vec.

Ayrıca bakınız


Vector4(FVector4)

Yeni bir örneğini başlatırVector4 yapı.

public Vector4(FVector4 vec)
Parametre Tip Tanım
vec FVector4 Vec.

Ayrıca bakınız


Vector4(double, double, double)

Yeni bir örneğini başlatırVector4 yapı.

public Vector4(double x, double y, double z)
Parametre Tip Tanım
x Double x koordinatı.
y Double y koordinatı.
z Double z koordinatı.

Ayrıca bakınız


Vector4(double, double, double, double)

Yeni bir örneğini başlatırVector4 yapı.

public Vector4(double x, double y, double z, double w)
Parametre Tip Tanım
x Double x koordinatı.
y Double y koordinatı.
z Double z koordinatı.
w Double Genişlik.

Ayrıca bakınız