VertexDeclaration

VertexDeclaration class

Özel tanımlanmış bir tepe noktasının yapısının bildirimi

public sealed class VertexDeclaration : IComparable<VertexDeclaration>, IEnumerable<VertexField>

yapıcılar

İsim Tanım
VertexDeclaration() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Burada tanımlanan tüm alanların sayısını alırVertexDeclaration
Item { get; }
Sealed { get; } AVertexDeclaration tarafından kullanıldığında mühürlenecektir.TriMesh veyaTriMesh , daha fazla değişikliğe izin verilmez.
Size { get; } Köşe yapısının bayt cinsinden boyutu.

yöntemler

İsim Tanım
static FromGeometry(Geometry, bool) VertexDeclaration dayalı birGeometry s düzeni.
static FromType<T>()
AddField(VertexFieldDataType, VertexFieldSemantic, int, string) Yeni bir köşe alanı ekleyin
Clear() Tüm alanları temizleyin.
CompareTo(VertexDeclaration) Bu örneği belirtilen bir nesneyle karşılaştırır ve göreli değerlerinin bir göstergesini döndürür.
override Equals(object) Bu örneğin ve aynı zamanda bir olması gereken belirtilen bir nesnenin olup olmadığını belirler.VertexDeclaration nesne, aynı değere sahip.
GetEnumerator() Bu örnekteki tüm köşe alanları arasında gezinmek için bir numaralandırıcı alır.
override GetHashCode() Bu dize için karma kodunu döndürür.
override ToString() dize temsiliVertexDeclaration

Ayrıca bakınız