VertexField

VertexField class

Vertex’in alan bellek düzeni açıklaması.

public class VertexField : IComparable<VertexField>

Özellikleri

İsimTanım
Alias { get; }Takma ad, özniteliğe göre açıklamalıSemanticAttribute
DataType { get; }Bu alanın veri türü.
Index { get; }Aynı semantik ile köşe düzenindeki bu alanın dizini.
Offset { get; }Bu alanın bayt cinsinden uzaklığı.
Semantic { get; }Bu alanın kullanım semantiği.
Size { get; }Bu alanın bayt cinsinden boyutu

yöntemler

İsimTanım
CompareTo(VertexField)Bu örneği belirtilen bir nesneyle karşılaştırır ve göreli değerlerinin bir göstergesini döndürür.
override Equals(object)Bu örneğin ve aynı zamanda bir olması gereken belirtilen bir nesnenin olup olmadığını belirler.VertexField nesne, aynı değere sahip.
override GetHashCode()Bu dize için karma kodunu döndürür.
override ToString()Şunun dize temsilini alırVertexField

Ayrıca bakınız