VertexFieldDataType

VertexFieldDataType enumeration

Köşe alanının veri türü

public enum VertexFieldDataType

değerler

İsim Değer Tanım
Float 17 TürüSingle
FVector2 18 TürüFVector2
FVector3 19 TürüFVector3
FVector4 20 TürüFVector4
Double 33 TürüDouble
Vector2 34 TürüVector2
Vector3 35 TürüVector3
Vector4 36 TürüVector4
ByteVector4 52 Bayt türü[4], rengi daha az bellek tüketimiyle temsil etmek için kullanılabilir.
Int8 49 TürüByte
Int16 65 TürüInt16
Int32 81 TürüInt32
Int64 97 TürüInt64

Ayrıca bakınız