WriteFile

ZipArchiveFileSystem.WriteFile method

Dosyayı yazmak için açın, bu sınıfta uygulanmadı.

public override Stream WriteFile(string fileName, IOConfig options)
ParametreTipTanım
fileNameString
optionsIOConfig

Ayrıca bakınız