A3DObject

A3DObject class

Tüm Aspose.ThreeD nesnelerinin temel sınıfı, tüm alt sınıflar dinamik özellikleri destekleyecektir.

public class A3DObject : INamedObject

yapıcılar

İsimTanım
A3DObject()Yeni bir örneğini başlatırA3DObjectisimsiz sınıf.
A3DObject(string)Yeni bir örneğini başlatırA3DObject sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız