A3DObject

A3DObject class

Tüm Aspose.ThreeD nesnelerinin temel sınıfı, tüm alt sınıflar dinamik özellikleri destekleyecektir.

public class A3DObject : INamedObject

yapıcılar

İsim Tanım
A3DObject() Yeni bir örneğini başlatırA3DObjectisimsiz sınıf.
A3DObject(string) Yeni bir örneğini başlatırA3DObject sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
virtual Name { get; set; } Adı alır veya ayarlar.
Properties { get; } Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsim Tanım
FindProperty(string) Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string) Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property) Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string) name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object) Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız