GetProperty

A3DObject.GetProperty method

Belirtilen özelliğin değerini alın

public object GetProperty(string property)
Parametre Tip Tanım
property String Mülkiyet adı

Geri dönüş değeri

Bulunan mülkün değeri

Ayrıca bakınız