Name

A3DObject.Name property

Adı alır veya ayarlar.

public virtual string Name { get; set; }

Mülk değeri

İsim.

Ayrıca bakınız