RemoveProperty

RemoveProperty(Property)

Dinamik bir özelliği kaldırır.

public bool RemoveProperty(Property property)
Parametre Tip Tanım
property Property Hangi özellik kaldırılacak

Geri dönüş değeri

özellik başarıyla kaldırıldıysa true .

Ayrıca bakınız


RemoveProperty(string)

name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın

public bool RemoveProperty(string property)
Parametre Tip Tanım
property String

Ayrıca bakınız