BonePose

BonePose class

BonePose bir kemik düğümü için dönüşüm matrisini içerir

public class BonePose

yapıcılar

İsimTanım
BonePose()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
IsLocal { get; set; }Matrisin yerel koordinatta tanımlanıp tanımlanmadığını alır veya ayarlar.
Matrix { get; set; }Geçerli pozdaki düğümün dönüştürme matrisini alır veya ayarlar.
Node { get; set; }Sahne düğümünü alır veya ayarlar, tenli bir iskelet düğümüne işaret eder

Ayrıca bakınız