CustomObject

CustomObject class

3B dosyalarda kullanılan meta veriler veya özel nesneler bu sınıf tarafından yönetilir. Tüm özel özellikler dinamik özellikler olarak kaydedilir.

public class CustomObject : A3DObject

yapıcılar

İsimTanım
CustomObject()Yeni bir örneğini başlatırCustomObject sınıf.
CustomObject(string)Yeni bir örneğini başlatırCustomObject sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız