CustomObject

CustomObject()

Yeni bir örneğini başlatırCustomObject sınıf.

public CustomObject()

Ayrıca bakınız


CustomObject(string)

Yeni bir örneğini başlatırCustomObject sınıf.

public CustomObject(string name)
ParametreTipTanım
nameStringİsim

Ayrıca bakınız