Excluded

Entity.Excluded property

Dışa aktarma sırasında bu varlığın hariç tutulup tutulmayacağını alır veya ayarlar.

public bool Excluded { get; set; }

Ayrıca bakınız