GetBoundingBox

Entity.GetBoundingBox method

Nesne uzayı koordinat sisteminde geçerli varlığın sınırlayıcı kutusunu alır.

public BoundingBox GetBoundingBox()

Ayrıca bakınız