GetEntityRendererKey

Entity.GetEntityRendererKey method

Oluşturucuda kayıtlı varlık oluşturucunun anahtarını alır

public virtual EntityRendererKey GetEntityRendererKey()

Ayrıca bakınız