ParentNode

Entity.ParentNode property

İlk üst düğümü alır veya ayarlar, eğer ilk üst düğüm ayarlanırsa bu varlık diğer üst düğümlerden ayrılır.

public Node ParentNode { get; set; }

Mülk değeri

Ebeveyn düğümü.

Ayrıca bakınız