ParentNodes

Entity.ParentNodes property

Tüm üst düğümleri alır, bir varlık geometri örneği için birden çok üst düğüme eklenebilir

public List<Node> ParentNodes { get; }

Mülk değeri

Düğümler.

Ayrıca bakınız