FileFormat

FileFormat class

Dosya biçimi tanımı

public class FileFormat

Özellikleri

İsimTanım
CanExport { get; }Aspose.3D’nin sahneyi mevcut dosya formatına aktarmayı destekleyip desteklemediğini alır.
CanImport { get; }Aspose.3D’nin mevcut dosya formatından içe aktarma sahnesini destekleyip desteklemediğini alır.
ContentType { get; }Dosya biçimi içerik türünü alır
Extension { get; }Bu türün uzantı adını alır.
Extensions { get; }Bu türün uzantı adlarını alır.
FileFormatType { get; }type dosya biçimini alır
Version { get; }version dosya biçimini alır

yöntemler

İsimTanım
static Detect(string)Dosya adından dosya biçimini tespit edin, dosyanın okunabilir olması gerekir, böylece Aspose.3D dosya başlığı aracılığıyla dosya biçimini algılayabilir.
static Detect(Stream, string)Veri akışından dosya biçimini algılayın, dosya adı sihirli başlığı olmayan tahmin türleri için isteğe bağlıdır.
static GetFormatByExtension(string)Dosya uzantısı adından tercih edilen dosya biçimini alır Uzantı adı bir nokta(’.’) ile başlamalıdır.
CreateLoadOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan yükleme seçeneği oluşturun
CreateSaveOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan kaydetme seçeneği oluşturun
override ToString()Formatlar string

Alanlar

İsimTanım
static readonly AMFEklemeli üretim dosyası formatı
static readonly ASE3D Studio Max’in ASCII Scene Exporter formatı.
static readonly Aspose3DWebAspose.3D Web formatı.
static readonly ColladaCollada dosya formatı
static readonly Discreet3DS3D Studio’nun dosya formatı
static readonly DXFAutoCAD DXF
static readonly FBX6100ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 6.1.0 sürümüyle
static readonly FBX6100Binary6.1.0 sürümü ile İkili FBX dosya biçimi
static readonly FBX7200ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 7.2.0 sürümüyle
static readonly FBX7200Binary7.2.0 sürümü ile İkili FBX dosya biçimi
static readonly FBX7300ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 7.3.0 sürümüyle
static readonly FBX7300Binary7.3.0 sürümü ile İkili FBX dosya biçimi
static readonly FBX7400ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 7.4.0 sürümüyle
static readonly FBX7400Binaryİkili FBX dosya biçimi, 7.4.0 sürümüyle
static readonly FBX7500ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 7.5.0 sürümüyle
static readonly FBX7500Binary7.5.0 sürümü ile İkili FBX dosya biçimi
static readonly FBX7600ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 7.6.0 sürümüyle
static readonly FBX7600Binary7.6.0 sürümü ile İkili FBX dosya biçimi
static readonly FBX7700ASCIIASCII FBX dosya biçimi, 7.7.0 sürümüyle
static readonly FBX7700Binary7.7.0 sürümü ile İkili FBX dosya biçimi
static readonly GLTFKhronos Grubu’nun glTF
static readonly GLTF2Khronos Group’un glTF sürümü 2.0
static readonly GLTF2_BinaryKhronos Group’un glTF sürümü 2.0
static readonly GLTF_BinaryKhronos Group’un İkili formattaki glTF’si
static readonly HTML5HTML5 Dosyası
static readonly Microsoft3MFMicrosoft 3D Üretim Formatı
static readonly PcdASCII modunda PCL Nokta Bulutu Veri dosyası
static readonly PcdBinaryİkili modda PCL Nokta Bulutu Veri dosyası
static readonly SiemensJT8Siemens JT Dosya Sürümü 8
static readonly SiemensJT9Siemens JT Dosya Sürümü 9
static readonly STLASCIIASCII STL dosya biçimi
static readonly STLBinaryİkili STL dosya formatı
static readonly Universal3DEvrensel3D dosya biçimi
static readonly USDEvrensel Sahne Açıklaması
static readonly USDZSıkıştırılmış Evrensel Sahne Açıklaması
static readonly VRMLSanal Gerçeklik Modelleme Dili
static readonly WavefrontOBJWavefront’un Obj dosya formatı
static readonly XBinaryDirectX X Dosyası ikili biçimde
static readonly XTextDirectX X Dosyası ikili biçimde
static readonly XyzXyz nokta bulutu dosyası
static readonly ZipDiğer 3B dosya biçimini içeren zip arşivi.
static readonly DracoGoogle Draco Mesh
static readonly PDFAdobe’nin Taşınabilir Belge Formatı
static readonly PLYÇokgen Dosya Biçimi veya Stanford Üçgen Biçimi
static readonly RvmBinaryİkili formatta AVEVA Tesis Tasarım Yönetim Sistemi Modeli
static readonly RvmTextMetin biçiminde AVEVA Tesis Tasarım Yönetim Sistemi Modeli

Ayrıca bakınız