Scale

GlobalTransform.Scale property

Ölçeği alır

public Vector3 Scale { get; }

Ayrıca bakınız