ImageRenderOptions

ImageRenderOptions class

için seçeneklerRender veRender

public class ImageRenderOptions : A3DObject

yapıcılar

İsimTanım
ImageRenderOptions()Bir örneğini başlatImageRenderOptions

Özellikleri

İsimTanım
AssetDirectories { get; set; }Harici varlıkları (dokular gibi) depolayan dizinler
BackgroundColor { get; set; }Oluşturma sonucunun arka plan rengi.
EnableShadows { get; set; }Gölgelerin oluşturulup oluşturulmayacağını alır veya ayarlar.
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız