EnableShadows

ImageRenderOptions.EnableShadows property

Gölgelerin oluşturulup oluşturulmayacağını alır veya ayarlar.

public bool EnableShadows { get; set; }

Ayrıca bakınız