INamedObject

INamedObject interface

Adı olan nesne

public interface INamedObject

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; }nesnesinin adını alır

Ayrıca bakınız