Name

INamedObject.Name property

nesnesinin adını alır

public string Name { get; }

Ayrıca bakınız