License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsimTanım
License()Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

yöntemler

İsimTanım
SetLicense(Stream)Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string)Bileşeni lisanslar.

Örnekler

Bu örnekte, içeren klasörde MyLicense.lic adlı bir lisans dosyası bulunmaya çalışılacaktır. bileşen, çağıran derlemeyi içeren klasörde, giriş derlemesinin klasöründe ve ardından çağıran derlemenin gömülü kaynaklarında.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As license = New license
License.SetLicense("MyLicense.lic")

bileşen jar dosyası:

License license = new License();
license.setLicense("MyLicense.lic");

Ayrıca bakınız