Metered

Metered class

Ölçülen anahtarı ayarlamak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yapıcılar

İsimTanım
Metered()Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

yöntemler

İsimTanım
SetMeteredKey(string, string)Ölçülü genel ve özel anahtarı ayarlar. Ölçülü lisans satın alırsanız, uygulamayı başlattığınızda bu API çağrılmalıdır, normalde bu yeterlidir. Ancak, tüketim verileri her zaman yüklenemezse ve 24 saati aşarsa, lisans değerlendirme durumuna ayarlanır, böyle bir durumdan kaçınmak için lisans durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz, eğer değerlendirme durumu ise bu API’yi tekrar arayın.
static GetConsumptionCredit()Tüketim kredisi alır
static GetConsumptionQuantity()size tüketim dosyası alır

Örnekler

Bu örnekte, ölçülen genel ve özel anahtarın ayarlanması denenecektir

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

bileşen jar dosyası:

Metered matered = new Metered();
matered.setMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Ayrıca bakınız