AddEntity

Node.AddEntity method

Düğüme bir varlık ekleyin.

public void AddEntity(Entity entity)
Parametre Tip Tanım
entity Entity Düğüme eklenecek varlık

Ayrıca bakınız