NodeVisitor

NodeVisitor delegate

Tüm düğüm hiyerarşisinde gezinmek için bir geri arama.

public delegate bool NodeVisitor(Node node);
ParametreTipTanım
nodeNodeDüğüm ziyaret ediliyor

Geri dönüş değeri

Seyahati durdurmak için false döndür

Ayrıca bakınız