Pose

Pose(string)

Yeni bir örneğini başlatırPose sınıf.

public Pose(string name)
ParametreTipTanım
nameStringİsim

Ayrıca bakınız


Pose()

Yeni bir örneğini başlatırPose sınıf.

public Pose()

Ayrıca bakınız