PropertyCollection

PropertyCollection class

özellikler koleksiyonu

public class PropertyCollection : IEnumerable<Property>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bildirilen özelliklerin sayısını alır.
Item { get; }
Item { get; set; }

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetEnumerator()Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)Dinamik bir özelliği kaldırır.

Ayrıca bakınız