PropertyCollection

PropertyCollection class

özellikler koleksiyonu

public class PropertyCollection : IEnumerable<Property>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Bildirilen özelliklerin sayısını alır.
Item { get; }
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
FindProperty(string) Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetEnumerator() Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.
RemoveProperty(Property) Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string) Dinamik bir özelliği kaldırır.

Ayrıca bakınız