PropertyFlags

PropertyFlags enumeration

Mülkün bayrakları

[Flags]
public enum PropertyFlags : byte

değerler

İsimDeğerTanım
None0Özelliğin bayrağı yok
NotSerializable1Bu özellik serializable değil
UserDefined2Bu, kullanıcı tanımlı bir özelliktir
Animatable4Özellik animable
Animated8Özellik animasyonlu
Hidden10Özellik gizli olarak işaretlendi.

Ayrıca bakınız