AssetInfo

Scene.AssetInfo property

En üst düzey varlık bilgilerini alır veya ayarlar

public AssetInfo AssetInfo { get; set; }

Mülk değeri

Belge bilgisi.

Ayrıca bakınız