Clear

Scene.Clear method

Sahne içeriğini temizler ve varsayılan ayarları geri yükler.

public void Clear()

Ayrıca bakınız