FromStream

FromStream(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Belirtilen dosya biçimini kullanarak verilen akıştan sahneyi açar.

public static Scene FromStream(Stream stream, FileFormat format, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParametreTipTanım
streamStreamGiriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.
formatFileFormatDosya formatı.
cancellationTokenCancellationTokenYükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


FromStream(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Belirtilen IO yapılandırmasını kullanarak sahneyi verilen akıştan açar.

public static Scene FromStream(Stream stream, LoadOptions options, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParametreTipTanım
streamStreamGiriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.
optionsLoadOptionsAkışı açmak için daha ayrıntılı yapılandırma.
cancellationTokenCancellationTokenYükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


FromStream(Stream, CancellationToken)

Verilen akıştan sahneyi açar

public static Scene FromStream(Stream stream, CancellationToken cancellationToken = default)
ParametreTipTanım
streamStreamGiriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.
cancellationTokenCancellationTokenYükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız