Open

Open(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Belirtilen dosya biçimini kullanarak verilen akıştan sahneyi açar.

public void Open(Stream stream, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken = default)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Giriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.
format FileFormat Dosya formatı.
cancellationToken CancellationToken Yükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


Open(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Belirtilen IO yapılandırmasını kullanarak sahneyi verilen akıştan açar.

public void Open(Stream stream, LoadOptions options, CancellationToken cancellationToken = default)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Giriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.
options LoadOptions Akışı açmak için daha ayrıntılı yapılandırma.
cancellationToken CancellationToken Yükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


Open(Stream)

Verilen akıştan sahneyi açar

public void Open(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Giriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.

Ayrıca bakınız


Open(Stream, CancellationToken)

Verilen akıştan sahneyi açar

public void Open(Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Giriş akışı, akışı kapatmaktan kullanıcı sorumludur.
cancellationToken CancellationToken Yükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


Open(string, FileFormat, CancellationToken)

Belirtilen dosya biçimini kullanarak sahneyi verilen yoldan açar.

public void Open(string fileName, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken = default)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı.
format FileFormat Dosya formatı.
cancellationToken CancellationToken Yükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


Open(string, LoadOptions)

Belirtilen dosya biçimini kullanarak sahneyi verilen yoldan açar.

public void Open(string fileName, LoadOptions options)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı.
options LoadOptions Akışı açmak için daha ayrıntılı yapılandırma.

Ayrıca bakınız


Open(string, LoadOptions, CancellationToken)

Belirtilen dosya biçimini kullanarak sahneyi verilen yoldan açar.

public void Open(string fileName, LoadOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı.
options LoadOptions Akışı açmak için daha ayrıntılı yapılandırma.
cancellationToken CancellationToken Yükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız


Open(string)

Verilen yoldan sahneyi açar

public void Open(string fileName)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı.

Ayrıca bakınız


Open(string, CancellationToken)

Verilen yoldan sahneyi açar

public void Open(string fileName, CancellationToken cancellationToken)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı.
cancellationToken CancellationToken Yükleme görevi için iptal belirteci

Ayrıca bakınız