Render

Render(Camera, string)

Sahneyi verilen kamera perspektifinden harici dosyaya dönüştürün. Varsayılan çıktı boyutu 1024x768 ve çıktı formatı png

public void Render(Camera camera, string fileName)
ParametreTipTanım
cameraCameraSahneyi oluşturmak için hangi kameranın bakış açısından
fileNameStringÇıktı dosyasının dosya adı

Ayrıca bakınız


Render(Camera, string, Size, ImageFormat)

Sahneyi verilen kameranın perspektifinden harici dosyaya dönüştürün.

public void Render(Camera camera, string fileName, Size size, ImageFormat format)
ParametreTipTanım
cameraCameraSahneyi oluşturmak için hangi kameranın bakış açısından
fileNameStringÇıktı dosyasının dosya adı
sizeSizeSon işlenmiş görüntünün boyutu
formatImageFormatÇıktı dosyasının görüntü formatı

Ayrıca bakınız


Render(Camera, string, Size, ImageFormat, ImageRenderOptions)

Sahneyi verilen kameranın perspektifinden harici dosyaya dönüştürün.

public void Render(Camera camera, string fileName, Size size, ImageFormat format, 
    ImageRenderOptions options)
ParametreTipTanım
cameraCameraSahneyi oluşturmak için hangi kameranın bakış açısından
fileNameStringÇıktı dosyasının dosya adı
sizeSizeSon işlenmiş görüntünün boyutu
formatImageFormatÇıktı dosyasının görüntü formatı
optionsImageRenderOptionsBazı dahili ayarları özelleştirme seçeneği.

Ayrıca bakınız


Render(Camera, Bitmap)

Sahneyi verilen kameranın perspektifinden bitmap haline getirin.

public void Render(Camera camera, Bitmap bitmap)
ParametreTipTanım
cameraCameraSahneyi oluşturmak için hangi kameranın bakış açısından
bitmapBitmapİşlenen sonucun hedefi

Ayrıca bakınız


Render(Camera, Bitmap, ImageRenderOptions)

Sahneyi verilen kameranın perspektifinden bitmap haline getirin.

public void Render(Camera camera, Bitmap bitmap, ImageRenderOptions options)
ParametreTipTanım
cameraCameraSahneyi oluşturmak için hangi kameranın bakış açısından
bitmapBitmapİşlenen sonucun hedefi
optionsImageRenderOptionsBazı dahili ayarları özelleştirme seçeneği.

Ayrıca bakınız