RootNode

Scene.RootNode property

Sahnenin kök düğümünü alır.

public Node RootNode { get; }

Mülk değeri

Kök düğüm.

Ayrıca bakınız