SceneObject

SceneObject class

Bir sahne içinde depolanacak nesnelerin kök sınıfı.

public abstract class SceneObject : A3DObject

yapıcılar

İsimTanım
SceneObject()Bir SceneObject’i başlatın.
SceneObject(string)Bir SceneObject’i varsayılan adla başlatın

Özellikleri

İsimTanım
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.
Scene { get; }Bu nesnenin ait olduğu sahneyi alır

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız