Scene

SceneObject.Scene property

Bu nesnenin ait olduğu sahneyi alır

public Scene Scene { get; }

Ayrıca bakınız