ToString

MultyDecodeType.ToString method

طريقة متجاوزة تمثل MultyDecodeType كسلسلة.

public override string ToString()

قيمة الإرجاع

سلسلة تمثل مثيل MultyDecodeType كـ “singleDecodeType1، singleDecodeType2، …”

“AllSupportedTypes” يعود عندما يتم تضمين كافة الأنواع.

أنظر أيضا