BaseExtendedParameters

BaseExtendedParameters class

Βασική κλάση για εκτεταμένες παραμέτρους αποθήκευσης αναγνωρισμένου γραμμικού κώδικα

public abstract class BaseExtendedParameters

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
IsEmpty { get; }Ελέγχει εάν όλες οι παράμετροι έχουν μόνο προεπιλεγμένες τιμές

Δείτε επίσης