IsEmpty

BaseExtendedParameters.IsEmpty property

Ελέγχει εάν όλες οι παράμετροι έχουν μόνο προεπιλεγμένες τιμές

public bool IsEmpty { get; }

Αξία περιουσίας

Επιστροφές αληθής εάν όλες οι παράμετροι έχουν μόνο προεπιλεγμένες τιμές. σε διαφορετική περίπτωση, ψευδής.

Δείτε επίσης