ComplexBarcodeGenerator

ComplexBarcodeGenerator class

ComplexBarcodeGenerator για δημιουργία εικόνων σύνθετου γραμμικού κώδικα υποστήριξης (π.χ. SwissQR).

public sealed class ComplexBarcodeGenerator : Component

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
ComplexBarcodeGenerator(IComplexCodetext)Δημιουργεί μια παρουσία του ComplexBacodeGenerator.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Parameters { get; }Παράμετροι δημιουργίας.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
GenerateBarCodeImage()Δημιουργεί περίπλοκη εικόνα γραμμικού κώδικα κάτω από τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Save(string)Δημιουργεί και αποθηκεύει πολύπλοκη εικόνα γραμμικού κώδικα στις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Save(Stream, BarCodeImageFormat)Δημιουργεί και αποθηκεύει πολύπλοκη εικόνα γραμμικού κώδικα στις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Save(string, BarCodeImageFormat)Δημιουργεί και αποθηκεύει πολύπλοκη εικόνα γραμμικού κώδικα στις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Παραδείγματα

Αυτό το δείγμα δείχνει πώς να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια εικόνα SwissQR.

[C#]
  var swissQRCodetext = new SwissQRCodetext();
  swissQRCodetext.Bill.Account = "Account";
  swissQRCodetext.Bill.BillInformation = "BillInformation";
  // εισάγετε τα υπόλοιπα πεδία
  using (var cg = new ComplexBarcodeGenerator(swissQRCodetext))
  {
    var res = cg.GenerateBarCodeImage();
  }

Δείτε επίσης