SwissQRCodetext

SwissQRCodetext(SwissQRBill)

Δημιουργεί μια παρουσία του SwissQRCodetext.

public SwissQRCodetext(SwissQRBill bill)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
billSwissQRBillΔεδομένα λογαριασμού SwissQR

Δείτε επίσης


SwissQRCodetext()

Δημιουργεί μια παρουσία του SwissQRCodetext.

public SwissQRCodetext()

Δείτε επίσης