CodablockParameters

CodablockParameters class

Παράμετροι κωδικοποίησης.

public class CodablockParameters

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
AspectRatio { get; set; }Λόγος ύψους/πλάτους μονάδας 2D BarCode.
Columns { get; set; }Πλήθος στηλών.
Rows { get; set; }Αριθμός σειρών.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
override ToString()Επιστρέφει μια αναπαράσταση συμβολοσειράς αναγνώσιμη από τον άνθρωποCodablockParameters .

Δείτε επίσης