SupplementParameters

SupplementParameters class

Συμπληρωματικές παράμετροι. Χρησιμοποιείται για Interleaved2of5, Standard2of5, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, ISBN, ISSN, ISMN.

public class SupplementParameters

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
SupplementData { get; set; }Συμπλήρωμα δεδομένων ακολουθώντας τον BarCode.
SupplementSpace { get; }Κενό μεταξύ του κύριου BarCode και του συμπληρωματικού BarCodeUnit τιμή.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
override ToString()Επιστρέφει μια αναπαράσταση συμβολοσειράς αναγνώσιμη από τον άνθρωποSupplementParameters .

Δείτε επίσης