InvalidCodeException

InvalidCodeException class

Η εξαίρεση θα εμφανίζεται όταν οι μη έγκυροι χαρακτήρες περιέχονται στο κείμενο του κώδικα.

public class InvalidCodeException : BarCodeException

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
InvalidCodeException(string)Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία της κλάσης InvalidCodeException με ένα καθορισμένο μήνυμα σφάλματος.

Δείτε επίσης